INFORMAJON OM KYOTO UNIVERSITET

 • Navn og adresse:
  Kyoto University
  International Affairs Division
  Kyoto 606-01 Japan

  Avdelingen utgir en generell oversikt over Kyoto universitet på engelsk. Fakultet innen de fleste fagfelt.

  Ansvar for ingeniørfag:
  Professor Kenjro Suzuki
  Chairman of the commission of international academic exchange
  Department of Mechanical Engineering
  The Faculty of Engineering
  Kyoto 606-01 Japan

  En brosjyre på engelsk finnes med navn på alle professorer (ved Faculty of Engineering) og deres fagfelt.
 • Litt om lærestedet
  Rangerer som ett av de to beste universitetene (det andre er Tokyo universitet) i Japan.
 • Antall studenter
  Totalt ca. 18500 studenter, derav ca. 900 utlendinger. Antall nordmenn har variert de siste årene fra 1-3 personer (fra NTH/Trondheim).
 • Semester:
  1.sem: 7. april - 1. oktober (offisielt ferie: 17. juli- 12. sept)
  2.sem: 4. oktober - 31. mars (offisielt ferie: 25. des - 9. jan)
  Utlendinger ankommer som oftest i begynnelsen av oktober eller i begynnelsen av april.
 • Opptak:
  Opptaksprøve for doktorstudiet (Dept. of Information Science) i februar. Opptaksprøve for Masterstudiet i august.
 • Søknadsfrist/Opptak:
  Det vanligste er at en kommer dit først som "research student" med Monbusho-stipend el.l. Dette for å lære språket og sette seg inn i fagene som inngår i opptaksprøvene. En blir "research student" ved å få innvitasjon fra en professor og i tillegg stipend. De fleste fra NTH har fått støtte fra NTH for 6 mnd + evt 3 mnd språk-kurs og reist bort dit for å ta hovedoppgaven. De har under oppholdet hatt status som "research student".
 • Studiets varighet.
  Monbusho-stipend gis for 18 mnd (forskningsstudent). Blir man opptatt på Master/Doktorstudiet kan man få forlengelse på Monbusho-stipendet (gjelder ikke alle typer Monbusho-stipend!) for 2 års Masterstudium og/eller 3 år dr.studium.
 • Kostnader
  Skolepenger:
  Utvekslingsavtale med NTH gjør at studenter derfra slipper å betale skolepenger o.l. Skolepengene er ganske høye:
  For Master/Dr. studenter: Immatrikulering Y230 000
  1 semester Y205 800
  2 semester Y205 800
  Eksamensgebyr Y24 000

  Bolig:
  Shugakuin International House (hybelhus for utenlandske studenter), ganske greit å få plass for norske, pga de prioriterer å ha folk fra mange land. Veldig billig (ca. 300 NOK/mnd). Professoren må søke for en.
  På det private markedet starter prisene på 1500 NOK/mnd for helt enkelt japansk-stil rom og alle faciliteter (bad/kjøkken) delt. Et kontor ca. 500 m utenfor Main Campus hjelper utlendinger til å finne bolig:

  Foreign Student Guidance Corner
  Naigai Gakusei Center
  2-24 Tanaka Sekiden-cho
  Sakyo-ku
  Kyoto 606, Japan
  Tlf: (075) 771-0667
  Monbusho dekker delvis husleie for de som har stipend fra dem.

  Matutgifter:
  Avhengig av ens matlagingsevner/lyster. Spiser en ute, så går det ofte 100 - 150 NOK/dag.

  Flybillett:
  SAS har for tiden (Feb. 1995) veldig billig studentreise (Oslo - København - Kansai Int. Airport (nær Osaka)) for ca. 2800 NOK en vei. Billetten selges ved universitetsreisebyrå.
 • Visum
  Først trenger en "Certificate of Elegibility" (= Arbeidstillatelse). Det er et skjema (+ helseattest, bekreftelser, mm (= masse mer :-)) som sendes til japanske myndigheter. Når en har fått COE papiret tilsendt, søker en visum. Det går raskt å få visum, men COE tar tid. Regn med 3 mnd fra start til en har visumet i passet.
 • Sosialt
  Kyoto er en gammel by (feiret 1200 år i 1994) og har mange templer og bønnehus. I løpet av året er det mange festivaler i byen. Det finnes også kristne kirker med gudtjeneste oversatt til engelsk. Utlendingene har en tendens til å flokke seg sammen på steder som Pig and Wizzle, Shugakuin Int. House, Isn't It, ...
  $Author:jimtoer@idt.unit.no
  Last modified: Sat Mar 4 14:59:52 1995